Doručování

Odesílání a vrácení zásilek

Zboží je expedováno nejpozději do 5-ti dnů (pokud je zboží skladem) ode dne připsání peněžních prostředků dle konkrétní objednávky na účet prodávajícího.

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, tj. podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s ustanovením § 1829 NOZ i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním.

Výrobky na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady případně označeným místem závady. Kupující je zašle na adresu prodávajícího. Přeprava je hrazena kupujícím, v případě uznání reklamace bude uhrazena prodávajícím kupujícímu dodatečně. Nebo lze předat výrobky osobně prodávajícímu, v tom případě bude převzetí zboží domluveno v každém jednotlivém případě a to telefonickou cestou.

Balení a doručování zásilek

Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození. Velikost a forma balení je zvolena prodávajícím v návaznosti na počet objednaných výrobků a hodnotu zásilky.

Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.

Zásilky jsou doručovány skrze služby provozované Českou poštou, s.p.  a to „Cenné psaní“ (do 100g), „Doporučené psaní“ (do hodnoty zboží 600 Kč vč. DPH), „Balík do ruky“ a „Balík na poštu“.

Poštovné za dodávky zboží na území České republiky je účtováno k tíži kupujícího ve výši 120,- Kč vč. DPH za jednu zásilku v případě „Balíku do ruky“ a „Balíku na poštu“, u „Cenného psaní“ se jedná o částku  95,- Kč vč. DPH za jednu zásilku. V případě „Doporučeného psaní“ je účtována částka 75,- Kč vč. DPH za jednu zásilku.

V případě zvoleného způsobu platby Dobírka se k ceně přepravy připočítává poplatek ve výši 35,- Kč vč. DPH.

Předem placené dodávky zboží v hodnotě nad 10.000,- Kč včetně DPH pro dodání v České republice budou doručovány na náklady prodávajícího.