Instrukce pro uživatele

Vážený zákazníku,

Pořídil jste si výrobek - medaili či minci - z drahého kovu. Aby Vám dobře sloužil, zajistil investovanou hodnotu a v neposlední řadě také skvěle vypadal, připravili jsme pro Vás následující uživatelská doporučení:

  • Ochrana kvality povrchu výrobku je zajištěna plastovou kapslí. Kapsle je dostatečně průhledná, aby zaručila odpovídající úroveň prohlížení. Výrobek z kapsle vyjímejte jen v nutných případech. Jen tak si povrch zachová svůj lesk a vysokou kvalitu zpracování.
  • Musíte li výrobek z ochranné kapsle vyjmout, dotýkejte se jí v ochranných rukavicích, které zabrání poškrábání a přenosu nežádoucí vlhkosti vyvolávající oxidaci.
  • Výrobek v kapsli může být dodáván v etuji, což je další prvek ochrany. Etuje slouží jako transportní balení a také obsahuje příslušný certifikát osvědčující pravost výrobku. Pokud je výrobek z číslované emise, je na certifikátu uvedeno číslo dané medaile.
  • Má-li výrobek číslo v emisi, toto číslo najdete vyraženo na obvodu medaile.
  • I když je výrobek z drahého kovu, nevystavujte ani jej ani ochranné obaly vyšším teplotám, které by mohly způsobit destrukci obalů a tím poškození výrobku.
  • Výrobek z ryzího kovu je označen dle zákona puncovní značkou. Punc může být dle stylu výrobku vyveden jak na aversu tak reversu.  Příklad možných umístění – označeno šipkou:

Puncovní značka na medaili - avers - revers - Investicnimedaile.cz

Platné značky puncovního úřadu:

Značky puncovního úřadu - Investicnimedaile.cz

Další informace vztahující se k punci získáte na : http://www.puncovniurad.cz/cz/