Investiční medaile

0

Nákupní košík je prázdny

 • Doručení

  0,00 Kč
 • K úhradě

  0,00 Kč
Home > Splátkový program

Splátkový program

Kategorie

Platební podmínka „Na splátky“ je finančním produktem pro zákazníky (kupující), kteří si chtějí pořídit zboží z nabídky Vojenských Investičních Medailí, ovšem nemají k dispozici dostatečnou hotovost pro okamžitý nákup. V rámci tohoto programu mohou vybrané zboží zaplatit ve formě pravidelných zálohových úhrad. Po dosažení stanovené hodnoty vybraných položek obdrží zákazník uhrazené zboží včetně příslušného daňového dokladu.

Podmínky využití programu „Na splátky“

 • Kupující si vybere zboží v e-shopu a to včetně dopravy. Platební metodu zvolí jako „PŘEVOD NA BANKOVNÍ ÚČET“ a do poznámky k objednávce (krok 3 v procesu objednávky) jednoduše uvede, že žádá využití programu Na splátky.
 • Kupní cena položek zařazených do programu financování je stejná jako v e-shopu. 
 • Platební metoda je pouze převodem mezi bankovními účty.
 • Po odeslání objednávky obdrží kupující potvrzení objednávky. Nic však nehradí a vyčká na zaslání dalších instrukcí od kupujícího elektronickou poštou.
 • Na první splátku vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu ve výši 10% celkové hodnoty objednávky. 
 • Po uhrazení první zálohy kupujícím bude vybrané zboží rezervováno prodávajícím pro kupujícího.
 • Číslo účtu uvedené na zálohové faktuře jakožto variabilní symbol použije kupující pro další splátky, které může posílat libovolně a v libovolné výši (nejméně však 100 Kč) až do výše splacení celé částky.
 • Po zaslání zálohy kupujícím na účet prodávajícího vystaví prodávající jako potvrzení přijetí úhrady vždy zálohovou fakturu na uhrazenou částku a zašle jí kupujícímu jako přílohu e-mailem.
 • Maximální doba splácení je 18 měsíců. Pokud kupující neuhradí do této doby celou částku objednávky, vrátí prodávající na účet kupujícího částku splacených záloh sníženou o první zálohu.
 • Rozhodne-li se kupující objednávku zrušit v průběhu splácení, vrátí prodávající na účet kupujícího částku splacených záloh sníženou o první zálohu.
 • Prodávající oznámí kupujícímu vždy do 5tého pracovního dne měsíce jaká částka zbývá z jeho objednávky uhradit.
 • Po splacení celé částky vystaví prodávající daňový doklad se započtením všech záloh a odešle vybrané zboží kupujícím zvolenou metodou na objednávce.

Případné dotazy k splátkové formě úhrady zašlete prosím prostřednictvím formuláře Zákaznického servisu (položka v menu s názvem "Napište nám")